TRÄNING I LEDARSKAP, MÄNSKLIGA RELATIONER OCH KONFLIKTHANTERING

Föreläsningen vänder sig till alla intresserade i ledarpositioner inom företag, kommun, landsting och organisation.

 • Grundregler för mina relationer.
 • När behoven kolliderar, vad gör vi då ?
 • Att kunna uttrycka behov och känslor till medarbetare på ett effektivt sätt.
 • Olika sätt att möta makt och kontroll.
 • När är det ledarens / medarbetarens problem ?
 • Att med aktivt-lyssnande-metoden hjälpa medarbetare som har problem.
 • Skillnaden mellan problem och konflikt.
 • Att konfrontera ett oacceptabelt beteende.
 • Konsten att hitta många alternativ.
 • Att finna lösningar med hjälp av "båda- vinner- metoden"
 • Effektiv modell för medarbetarsamtal.

SOCIAL KOMPETENS-SERVICE OCH BEMÖTANDE

-Inom vård och omsorg och serviceyrken.

Seminarium för dig som i ditt arbete möter olika människor och önskar bli medveten om vad som händer i er kommunikation med varandra.

 • Beteendemönster.
 • Förhållningssätt och attityder.
 • Metoder för rak och öppen kommunikation.
 • Att tala så att andra lyssnar - Att lyssna så att andra talar.
 • När konflikter uppstår, vad gör vi då ?
 • Olika metoder att lösa konflikter.
 • Social kompetens - förmågan att uppnå förtroendefulla relationer.
 • Kroppsspråket i service och bemötande.

HUR VI HÅLLER KÄRLEKEN LEVANDE I PAR / FAMILJERELATIONER

Att förstå sina relationer och uppnå en positiv familjerelation, sparar tid, pengar, energi samt bidrar till god hälsa.

 • Att bli medveten om våra behov och önskningar.
 • Manligt och kvinnligt i vår kommunikation.
 • Beskrivning av tre olika beteendemönster.
 • Aktivt lyssnande i vår kommunikation.
 • Metoder hur man bryter negativa mönster som sårar.
 • Hur vi lättare förstår och accepterar sig själv och den andra.
 • Konfliktlösning enligt "ingen förlorar"-metoden.
 • Hur vissa konflikter kan undvikas.
 • Skillnaden mellan problem och konflikt.
 • Att vara ett effektivt stöd när den andra har problem.
 • Att lösa värderingskonflikter.