Vägledning för arbetssökande

Mentor Doris Grönlund har under många år samarbetat med arbetsförmedlingen, med mycket goda resultat. Mentor Doris Grönlund har därmed mycket lång erfarenhet av jobbcoaching, matchning och personlig kompetensutveckling för arbetssökande i det nya arbetslivet.

• Utveckling för det nya arbetslivet!

• Förbättrat CV genom utbildning i personligt ledarskap

• Effektiv matchning genom utveckling av dina framgångsfaktorer

Vi erbjuder även det unika webbaserade jobbcoaching-verktyget ”Självcoaching” som komplement till allt stöd just du behöver för att på bästa sätt komma vidare till arbete eller utbildning. På så sätt erbjuder vi en personlig kompetensutveckling för hela arbetslivet.

                                                                                                                                                


        När du vill välja oss för Stöd & matchning kontaktar du din handläggare på  Arbetsförmedlingen.

 Välkommen att kontakta oss !

Doris Grönlund, tel: 070-284 11 11, e-post: [email protected]

OBS ! P g a corona-pandemin kan du tillfälligt välja leverantör på distans i hela landet.