"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där."

Kierkegaard

Coaching & familjeterapi Uppsala, Gävle, Hofors, Sandviken, Storvik, Tierp med omnejd

Välkommen till mig, Mentor Doris Grönlund! Jag arbetar med bland annat coaching och familjeterapi i området runt Uppsala, Gävle, Sandviken, Hofors, Storvik och Tierp. I mitt arbete utgår jag alltid ifrån kunden och dess behov eftersom målet är att jag ska kunna hjälpa dig som kund. Utöver coaching och familjeterapi erbjuder jag även vägledning för dig som är arbetssökande. Skulle du ha några frågor om mig, mitt arbetssätt eller mina tjänster är du varmt välkommen att ta kontakt med mig.

Att uttrycka tankar, känslor, åsikter och önskningar är inte alltid så lätt.

Ibland undviker människor att förmedla dessa, både på arbetet och i familjen, för att man inte vet på vilket sätt de bäst kan framföras. En annan anledning är rädslan för den andres reaktion

Risken är då att det osagda blir kvar i den egna kroppen.

Ibland är det klokt att hålla igen, men andra gånger skadar man sig själv genom att vara undfallande.

Om du har modet och förmågan att klä dina känslor och tankar i ord som tillåter dig själv och andra att lära känna dig, har du upprättat en effektiv och meningsfull kommunikation.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.